Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

Klub Abstynenta `Blok` Dąbrowa Górnicza

Jesteś tutaj: Strona główna - Oferta Klubu

Oferta Klubu

telefon kontaktowy  513475306
"Pierwszy kontakt z osobą potrzebującą pomocy"

W Stowarzyszeniu -  dyżury pełnią członkowie naszego klubu którzy są
przeszkoleni do pierwszego kontaktu.Pierwszą osobą jest koordynator klubu,
oraz osoby pełniące dyżur w klubie od poniedziałku do niedzieli.


Celem działania Stowarzyszenia jest:
 1.  
Działanie na rzecz zdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych
      od alkoholu, narkotyków, hazardu,  osób współuzależnionych,
      bądź w jakikolwiek sposób dotkniętych skutkami uzależnień.
 2.  Kreowanie założeń rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu
      o założenie programowe Krajowego Centrum Przeciwdziałania
      Uzależnieniom.
 3.  Dążenie do trwałej abstynencji członków Stowarzyszenia.
 4.  Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picia
      alkoholu, zażywania narkotyków, uprawiania hazardu.
 5.  Udzielanie informacji i porad w kwestii utrzymania trzeźwości.
 6.  Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie wiedzy o uzależnieniach,
      zwiększonym niebezpieczeństwie i o szkodach z nimi związanymi
      oraz propagowanie idei trzeźwości.

 7.  
Reprezentowanie i obrona interesów członków Stowarzyszenia.
 8.  Ochrona i promocja zdrowia.
 9.  
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.Formy pracy Stowarzyszenia:
 1. Stworzenie warunków osobom uzależnionym możliwości spędzenia wolnego
     czasu w atmosferze trzeźwości.
 2. Organizowanie różnych form zajęć z zakresu oświaty zdrowotnej
     i pozamedycznej pomocy w odpowiednich zapewniających dyskrecję
     warunkach.
 3. 
Współdziałanie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką
     i rozwiązywaniem 
problemów alkoholowych.
 4. 
Współpraca z innymi Stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu
     działania w kraju i zagranicą. 
    
 5. 
Nawiązywanie i ugruntowywanie współpracy z tymi organami administracji
     państwowej, instytucjami i organizacjami społeczno- politycznymi
     i związkami wyznaniowymi, które mogą pomóc w realizacji celów
     Stowarzyszenia.
 6.  
Przygotowanie swoich przedstawicieli do pracy poprzez:
      a)  udział w szkoleniach organizowanych przez profesjonalne instytucje,
      b)  organizowanie wymiany doświadczeń na szczeblu
 lokalnym
           i ogólnokrajowym.
 7. 
Gromadzenie funduszy na realizowanie zadań statutowych.

Polecamy

Śląskie. Pozytywna Energia

FIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Witryna jest częścią Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego